Hosting i dane dostępowe

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W
przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw.
login serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość
przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe)
oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i
ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego
prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty.
Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa
wizyty na stronie.

1. Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca
wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane,
które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach
korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie
internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych
serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

2. Przetwarzanie i gromadzenie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują
składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub
e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ
zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której
kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć
zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone,
wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych
korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy
lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po
upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o
rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze
korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie
prawo do dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w
niniejszym oświadczeniu. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu
należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe
i Państwa prawa” lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

3. Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą,
o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę
usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności
przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej
płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych.
Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich
konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług
płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności
danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych firmie kurierskiej

Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody,
przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej,
aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania
lub uzgodnienia dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej
wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa” lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej
adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie
wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile
nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych
przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
Firma kurierska, z którą współpracujemy to Furgonetka.pl

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

4. Pliki cookies i analityka internetowa

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez Stronę na Urządzeniu końcowym
Użytkownika, zawierające dane na temat korzystania przez Użytkownika ze Strony („Pliki
cookies”). Pliki cookies są bezpieczne dla Sprzętu Użytkownika, służą ułatwieniu korzystania ze
Strony.

Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze Strony, pozwalają
zapamiętać preferencje Użytkownika i dostosować Stronę do jego potrzeb, w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę. Pliki
cookies wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin Strony, co
pozwala poprawić jakość Strony poprzez ulepszenie jej struktury i zawartości, tym samym
dostosowanie jej do potrzeb Użytkowników.

Strona zasadniczo korzysta z następujących rodzajów Plików cookies:

Pliki stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez
użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Pliki sesyjne – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika
do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Pliki użytkownika – piki wykorzystywane dłużej niż jedna sesja w celu: identyfikacji produktów lub
usług dodanych do znajdującej się na Stronie sekcji koszyka/ulubionych – tak by Użytkownik po
zamknięciu przeglądarki i otwarciu jej ponownie miał nadal dodane wcześniej produkty lub usługi
w koszyku/ulubionych.

Pliki podmiotów zewnętrznych – pliki takie jak w szczególności obsługujące statystyki Google
Analytics, oraz innych podmiotów zewnętrznych, pozwalające dostosowywać reklamy do
preferencji i zwyczajów Użytkowników.

Czy Pliki cookies mogą zostać wyłączone?

Jeśli nie życzą sobie Państwo Plików cookies na Urządzeniu końcowym, pliki te można wyłączyć.
Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies Użytkownik nie będzie miał
dostępu do niektórych treści Strony, korzystanie ze Strony może być dla Użytkownika mniej
efektywne, utrudnione może być również korzystanie z usług.

Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Użytkownik może dokonać poprzez
stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te Użytkownik może

zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach
przeglądarek internetowych.

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu
wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych
stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie
naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej,
tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa
urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu
na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa
przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać
informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w
określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne
sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące
zmiany ustawień cookies.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony
internetowej może zostać ograniczona.

5. Wtyczki portali społecznościowych i wykorzystanie wtyczek społecznościowych.

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów
społecznościowych.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże
bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki
jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i
integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa
przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego
usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP)
jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam
przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to
usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa
profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na
przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również
przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną
poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako
Państwa kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez
usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość
dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce
prywatności usługodawców.

http://www.facebook.com

https://twitter.com

http://www.google.com

https://instagram.com

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to
przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo
również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie
rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“
(http://noscript.net/).

6. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u
nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia
tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych
osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych
zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z

administratorem danych: Maciejewska Cyryla 95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 30/40 lokal 44, adres e-
mail : miafashion.pl@gmail.com

7. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny interesów –
przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów,
wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze
skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego,
mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce
w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn
wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania
Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy
przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu
bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych
osobowych do powyższego celu.

8. Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego
i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).