Zwroty towaru:
1.1 Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia nadania
przesyłki zgodnie z rozumowaniem artykułu 22 kodeksu Cywilnego. Przysługuje mu prawo od
odstąpienia umowy na odległość bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie
dotyczące zwrotu towaru na piśmie. Koszty odesłania towaru ponosi klient na swój własny koszt,
gdyż to on odstąpił od umowy.
1.2 Oświadczenie klienta dotyczące zwrotu powinno zawierać : dane sklepu, data zawarcia
umowy,
nazwa towaru, cena, dane kupującego wraz z danymi do zwrotu należności. Klient może
skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu w
zakładce.
Oświadczenie proszę wysłać na adres Mia Fashion :
Cyryla Maciejewska
95-100 Zgierz
ul. 1 Maja 30/40 lokal 44
1.3 Sklep internetowy jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy klientowi za produkt oraz za koszt
pierwszej przesyłki do klienta maksymalnie w ciągu 14 dni. Zwrot kosztów za przesyłkę wynosi
tyle ile najtańsza forma przesyłki w sklepie.
1.4 Klient powinien zwrócić towar i opakować go w odpowiedni należyty sposób, który zapewni
brak uszkodzeń przesyłki podczas transportu. Zwracany towar nie może mieć śladów użytkowania
wraz z paragonem w stanie nienaruszonym, z wszystkimi częściami towaru metki itp. W
przypadku śladów użytkowania sprzedawca może zażądać od klienta pokrycia strat. Towar
niebędącym pełnowartościowym towarem, mający ślady użytkowania, zostanie odesłany
niezwłocznie do Nadawcy i zwrot zostanie nieuznany. Odstąpieniu od umowy nie podlegają
niektóre rodzaje towarów np. Takie towary , które były przygotowane na indywidualne zamówienie
klienta. Klient ma prawo do obejrzenia i sprawdzenia towaru na takich samych zasadach jakby
dokonywał zakupu w sklepie stacjonarnym.
1.5 Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jaki
nzostał użyty przez Klienta, chyba że zostało uzgodniony inny sposób zwrotu pieniędzy.

Reklamacje towaru:
2.1 Reklamacja towaru powinna być rozpatrywana z tytułu rękojmi. Oznacza to, że sklep ma
obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Klient może zgłaszać reklamację do – 2 lat od daty
zakupu, w sprawie złożenia reklamacji dotyczącej wykryciu wady jest to okres do 12 miesięcy, aby
klient ją zgłosił. W ramach reklamacji klient może wnosić o zwrot kosztów lub ich obniżenie,
naprawę albo wymianę towaru. Sklep w terminie do 14 dni powinien rozpatrzyć reklamację i
zawiadomić klienta o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji.

2.2.
Miafashion.pl Cyryla Maciejewska odpowiada wobec klienta będącym konsumentem za
niezgodność towaru zakupionego przez tego konsumenta w zakresie Ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu artykułu 22 Kodeksu Cywilnego.
2.3. Reklamacje należy kierować na adres: miafashion.pl@gmail.com
Cyryla Maciejewska
95-100 Zgierz
ul. 1 Maja 30/40 lokal 44